Rusya, Afgan ve Belarus Liderlerinden kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Türkmenistan ile diplomatik ilişkilerinin 25.yılı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaret dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a kutlama mesajlarını gönderdi.

Belarus Devlet Başkanı kutlama mesajında Türkmenistan ziyaretinde kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aşkabat’taki görüşmelerde iki ülke ilişkilerini hızlandıracak ikili anlaşmalara imza atıldığını kaydeden Lukaşenko, Garlık maden işleme tesisinin ve Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliğinin yeni binasının açılmasının tarihi açıdan büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Belarus Lider ayrıca, Türkmen mevkidaşını kendisine uygun bir zamanda Belarus’a davet etti.

Afgan Liderden Kutlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan ile Türkmenistan diplomatik ilişkilerinin 25.yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Afgan Lider mesajında, Türkmenistan ile Afganistan’ın bölgesel ekonomik planlarının benzer olduğunu ve bunların ülkeler arasındaki münasebetlerin gelişmesine imkân sağladığını kaydetti. Afgan Devlet Başkanı, TAPİ doğalgaz projesinin, Atamurat-Akina demiryolu projesinin ülkeler arasındaki işbirliğinin önemli örnekleri olduğuna dikkat çekerek, Türkmenistan Devlet Başkanı ve Türkmen halkını tebrik etti. Afgan Lider, bundan sonra da Türkmenistan ile ilişkilerinin geliştirmek için hazır olduklarını iletti.

Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar

Rus Liderden Tebrik Mektubu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı’na iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25.yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Putin mesajında, Rusya ile Türkmenistan ilişkilerinin stratejik işbirliği seviyesine ulaştığını kaydederek, Moskova ve Aşkabat arasındaki yapıcı işbirliğinin Orta Asya ve Hazar Denizi'nde istikrar ve güvenliğin önemli bir faktörü olduğunu belirtti.

Rus Lider, ortak çabalar ile Rusya ile Türkmenistan arasındaki karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin gelecekte de pekiştirileceğine inandığını söyledi.

Rusya ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25.yıldönümü dolayısıyla Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar