Rusya, 2017’de BDT başkanlığını yapacak

Rusya Federasyonu, 2017 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu’nun dönem başkanlığını yapacak. Rus hükümeti, gelecek sene dönem başkanlığını yapacağı BDT kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerin tanıtımı Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin 6-7 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’da çalışma ziyaretinde bulundu. Aşkabat temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Bakan Yardımcısı Karasin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşid Meredov ile siyasi istişare toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği alanları ve Orta Asya’daki son durumu değerlendirdi.

Rus Bakan Yardımcısı, ziyareti çerçevesinde Rusya’nın Aşkabat Büyükelçiliği’nde tanıtım toplantısına katıldı. Grigory Karasin, Rusya’nın 2017 yılında BDT dönem başkanlığı sürecinde yapacağı faaliyetler doğrultusunda bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Karasin, Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkelerin bu sene bağımsızlığının 25.yılını kutladığını ve bu zaman diliminde ülkeler arasında çok taraflı münasebetlerin tesis edildiğini kaydetti.

2017 yılında Rusya’nın BDT dönem başkanlığını üsleneceğini kaydeden konuk diplomat, önümüzdeki senede yüzlerce etkinliğin organize edileceğini söyledi.  Bu sene BDT dönem baaşkanlığını Kırgızistan’ın yürüttüğünü ifade eden Karasin, ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği etkinliğinin artırılmasının her zaman BDT’nin ilgi odağı olduğunu ifade ederek, “Dünyadaki baş gösteren ekonomik krize rağmen, ülkeler kalkınmaya devam ediyor. 25 yıl içerisinde Orta Asya bölgesindeki ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası onlarca kat arttı. Türkmenistan’ın ise 35 katdan da fazla artmıştır. BDT örgütü kapsamında ticaret, ulaştırma, tarım ve birçok diğer sektörlerde işbirliği için önemli zeminler oluşturulmuştur. Orta Asya’daki Rus yatırımı 23 milyar doları bulmuştur.  Türkmenistan’da halihazırda 186 Rus şirketi faaliyet gösteriyor. Bu sene Türkmenistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 13,3 oranında artmıştır. Ocak-Eylül 2016 döneminde Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi yüzde 25,4, Kırgızistan ile yüzde 15,7, Tacikistan ile yüzde 22,3 ve Özbekistan ile yüzde 7,8 oranında azalmıştır” diye açıklamalarda bulundu.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Rus yetkili, önümüzdeki dönemde BDT kapsamındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesinde ekonomik işbirliğinin arttırılması yönüde çalışacaklarını ifade ederek, mevcut ticari engellerin kaldırılmasına odaklanmak istediklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı ayrıca, bu dönemde kültür ve insani alanlardaki işbirliğine de daha fazla önem verileceğini ifade etti. 150 binden fazla Orta Asyalı gencin Rusya’nın üniversitelerinde eğitim aldığını söyleyen Karasin, bunların 46 bini Rusya’nın devlet bütçesinden sağlanan burs ile eğitim aldığını belirtti. Bunun için Rusya’nın her sene 100 milyon dolar harcadığını belirten Karasin, eğitim işbirliği yanı sıra kültür alanındaki etkinliklere de yoğunluk vereceklerini kaydetti.

Rus tarafının bu dönemde eğitim, bilim, kültür, basın, spor alanlarındaki münasebetlerin geliştirilmesi için çaba gösterileceğinin altını çizen Karasin, BDT örgütünün kurumlarının çalışma sistemlerinin geliştirilmesi için de faaliyetlerde bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar

Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar