Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

Aýdym-sazyň jadylaýjy güýji islendik adama täsirini ýetirýär. Bu jadyly sungat her bir adamyň dosty, göwün syrdaşy diýsek hem ýerine düşer. Çünki, aýdym-saz ynsanyň gamlanan, pikirlenen, şatlanan pursatlaryna teselli berýän iň ýakyn hossar. Hat-da, psiholog luklamanlar  hem aýdym-sazyň ynsan saglygyna ýetirýän oňyn täsiriniň uludygyny belleýärler. “Ata kesbi, ogla halal”  diýen ýörelgä … Continue reading Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!