TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Russiýanyň işewürler topary Türkmenistana geler

2022-nji ýylyň 12-15-nji dekabry aralygynda Russiýanyň Federasiýasynyň iri we orta işewürligiň wekillerindne ybarat toparyň Aşgabat şäherine geljekdigi mälim edildi.

Rus işewürleriniň Aşgabada sapary rus-türk işewürler geňeşi, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Administrasiýasy we Russiýanyň Ykdysady ösüş ministrligi tarapyndna gurnalar.

Bu saparda Türkmenistanyň işewürlik ýagdaýy, bäsdeşlik we jemgyýetçilik-syýasy gurşawy bilen tanyşmak, şeýle hem gatnaşyjylaryň her biri üçin iş strategiýasyny işläp düzmek, logistika ugurlaryny gurmak, ýerli hyzmatdaşlar bilen anyk şertnamalary baglaşmak maksat edinilýär.

Ýene-de okaň

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Altyn teňňeleri satyn almak üçin ilkinji bankomat

Türkmenistan-ABŞ: golf kluby dörediler

Teswirle