TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýada öý haýwanlary koronawirusa garşy sanjym edilýär

Russiýa Federasiýasynyň birnäçe sebitinde öý haýwanlary COVID-19 garşy sanjym edilip başlandy. Sanjymlar weterinariýa klinikalarynda geçirilýär.

«Rosselhoznadzoryň» ýolbaşçysynyň geňeşçisi Ýuliýa Melano dünýäde haýwanlar üçin ýeke-täk “Karniwak-Kow “sanjymynyň ilkinji tapgyrynyň bir gün öň birnäçe welaýatlara iberilendigini aýtdy. Ol “Rosselhoznadzoryň” alymlary tarapyndan döredilipdir.

Öý haýwanlaryny sanjym etmek hususy we döwlet weterinariýa klinikalary tarapyndan amala aşyrylýar . Olar sanjymy öndürijiden ― Haýwanlaryň saglygy goraýyş federal merkezinden satyn alýarlar.

UEFA Ýewropa Ligasynyň kubogyny “Wilýarreal” gazandy

 

 

 

Ýene-de okaň

Türk wizasy kimler üçin hökman däl?

Ata Watan Eserleri

“S7” awiakompaniýasy Türkmenistana adaty gatnawlary ýola goýýar

Ata Watan Eserleri

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Teswirle