TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Russiýa-Merkezi Aziýa”: daşary işler ministrleriň duşuşygy

Şu gün Özbegistanyň Samarkant şäherinde GDA agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň hem-de “Merkezi Aziýa-Russiýa” formatynda daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyklara Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.

“Merkezi Aziýa-Russiýa” formatynda daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynda sebitiň durnukly ösüşi üpjün etmegä degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem halkara gün tertibiniň meseleleri bilen bir hatarda sebit howpsuzlygy we durnuklylygyna degişli meseleler boýunça pikir alşyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle