TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Russiýa kagyzsyz söwdany ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

Russiýa Federasiýasynyň hökümeti, Russiýanyň daşary ykdysady strategiýasy üçin ileri tutulýan Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde serhetaşa kagyzsyz söwdany ösdürmäge gönükdirilen kanunyň taslamasyny Döwlet Dumasyna hödürledi.

Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustiniň aýtmagyna görä, bu tapgyra 11 ýurt gatnaşýar. Olaryň arasynda Azerbaýjan, Bangladeş, Eýran, Hytaý, Mongoliýa, Täjigistan, Türkmenistan we Filippinler bar diýlip, TASS habar berýär.
Mişustin: “Netijeli hyzmatdaşlygy üpjün etmek, harytlaryň hereketini çaltlaşdyrmak we şol bir wagtyň özünde serhetaşa amallara gözegçiligi güýçlendirmek möhümdir”.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan “Ýewraziýa – biziň öýümiz” sergisine gatnaşýar

Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi dörediler

«PETRONAS Çarigali» işe çagyrýar

Teswirle