TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Russiýa halkara uçuşlaryň sanyny köpeldýär

Koronowirus pandemiýasy sebäpli, ara düşen uzak arakesmeden soňra, Russiýa Federasiýasy awiagatnawlary amala aşyrýan döwletleriniň sanawyny köpeltmekçi. Metbugat maglumatlaryna görä, 1-nji sentýabrdan başlap, Gazagystan, Täjigistan we Gyrgyzystan bilen howa gatnawlary dikeldiler.

Russiýa mundan ozal Beýik Britaniýa, Türkiýä we Tanzaniýa howa gatnawlaryny dikeldipdi. Häzir halkara gatnawlary Moskwa, Sankt-Peterburg we Don boýundaky Rostow şäherlerinden amala aşyrylýan bolsa, 1-nji sentýabrdan başlap, u sanawa Ýekaterinburg, Nowosibirsk we Wladiwostok hem goşular. Has soňrak Soçi, Krasnodar we Kazan şäherlerinden hem halkara howa gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle