Rus tälimçisi wezipesinden boşadyldy

Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Stanislaw Çerçesow wezipesinden boşadyldy. Russiýanyň futbol geňeşi baş tälimçi Stanislaw Çerçesow bilen bilelikde şertnamanyň möhletini wagtyndna ýatyrmak babatda karara geldi. Russiýanyň futbol geňeşi bu wezipe üçin täze dalaşgärleri gözleýär. Bular barada geňeşiň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Çerçesow 2016-njy ýylda bu wezipe bellendi. Onuň … Continue reading Rus tälimçisi wezipesinden boşadyldy