TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ürkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary  ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji iýunynda...