TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ronaldonyň tälimçisi wezipesinden boşadyldy

Saud Arabystanyň “Al-Nasr” toparynyň baş tälimçisi Rudi Garsiýa wezipesindne boşadyldy. Saud topary tälimçi Garsiýa bilen şertnamanyň ikitaraplaýyn ylalaşyk esasynda ýatyrylandygyny mälim etdi.

Düzümine Kristiano Ronaldony goşmak bilen çempionlyk ugrunda göreş alyp barýan saud topary garaşylan netijäni bermedi. Şonuň netijesinde, 2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda wezipä bellenen fransuz tälimçi eýeleýän wezipesinden boşadyldy.

Häzirki wagtda “Al-Nasr” topary çempionatda ikinji orunda barýar we “Al-Ittihad” toparyndan 3 utuk yzda barýar. Topar 23 tapgyrda 53 utuk jemledi.

“Al-Nasr” topary çempionatyň nobatdaky tapgyrynda dördünji orunda barýan “Al-Hilal” topary bilen duşuşar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanly tennisçiler Özbegistanyň ýygyndysyny taryhy ýeňiş bilen utdy

Bellingem “Real” toparyna geçdi

43 ýyldan soňra kubok gazandy

Teswirle