Ronaldo her gezek «Mançester Ýunaýtediň» esasy düzümine girermi?

«Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi Ole Gunnar Sulşer Kristiano Ronaldonyň hemişe esasy düzümde oýnap-oýnamajakdygy baradaky sowala jogap berdi. Ýeri gelende aýtsak, portugaliýaly hüjümçi topara gaýdyp geleninden soň, ilkinji oýunda dubl etdi. Sulşer bu barada: «Kristiano özi hakda köp alada edýär, şonuň üçinem onuň tiz diklenip gitjekdigini bilýärdim, ol möwsümden öňki türgenleşikleri … Continue reading Ronaldo her gezek «Mançester Ýunaýtediň» esasy düzümine girermi?