TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ronaldo – dünýäniň iň köp hak tölenýän türgeni

Kristiano Ronaldo dünýäniň iň köp hak tölenýän hem-de iň köp girdeji gazanan türgeni boldy. “Forbes” žurnalynyň hasabatyna görä, 2022-nji ýylyň 1-nji maýy-20223-nji ýylyň 1-nji maýy aralygyndaky döwürde portugal futbolçy 136 million dollar girdeji gazandy. Bu girdejisi aýlyk haky, goşmaça haklary, mahabatdan gelýän girdejisi ýaly girdeji çeşmelerini öz içine alýar.

Iň köp girdeji gazanan 10 türgen:

  1. Kristiano Ronaldo – 136 million dollar;

2. Lionel Messi – 130 million dollar;

3. Kilian Mbappe – 120 million dollar;

4. Lebron Jemýs – 119,5 million dollar;

5. Saul Alwares – 110 million dollar;

6. Dastin Jonson – 107 million dollar;

7. Fil Mikelson  – 106 million dollar;

8. Stefen Karri – 100,4 million dollar;

9. Rožer Federer – 95,1 million dollar;

10. Kewin Dýurant – 89,1 million dollar.

Sport ulgamynyň iň köp girdeji gazanan türgenleriniň girdejisiniň umumy bahasy 1.1 milliard dollara deňdir. Bu iň gowy görkezijileriň biridir. Mundan ozal, 2018-nji ýylda türgenleriň girdejisi 1.06 milliard dollara ýetipdi.

Ýene-de okaň

“Bawariýadan” rekord: 11-nji gezek yzly-yzyna çempion boldy

«Arkadag» futbol topary 24 utuk toplady

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Teswirle