Roma Antlaşmasının 60.Yıldönümü Aşkabat’ta Kutlandı

Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Roma Anlaşması'nın 60. Yıldönümü, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde kutlandı.

Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda ve İtalya’nın hükümet temsilcileri 25 Mart 1957 tarihinde bugünkü AB’nin temellerini atan Roma Antlaşması’nı imzaladılar.

Dünyanın her tarafında kutlanan Roma Antlaşmasının 60.yıldönümü kutlamaları, Aşkabat’ta düzenlenen konferans ile kutlandı. Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde düzenlenen konferansına, Aşkabat’taki diplomatik temsilciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Konferans kapsamında Roma Antlaşmasının anlatan fotoğraf sergisi açıldı ve belgesel film gösterildi.

İtalya’nın Türkmenistan nezdindeki Büyükelçisi Marco Mancini konuşmasında Roma Antlaşmasının 60.yıldönümünü anlattı.  Avrupa Birliği’nin bölgedeki ülkeler, özellikle Türkmenistan ile ilişkileri konusunda AB’nin Aşkabat Bürosu Başkanı Lubomir Frebort konuşma yaptı.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistan Maliye Bakanı Muhammetguli Muhammedov konuşmasında Avrupa Birliği ile Türkmenistan arasındaki üst düzeyde yürütülen ilişkiler hakkında bilgi verdi. BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Başkanı Petko Draganov ise BM ile Avrupa Birliği ilişkilerine değindi.

Almanya’nın Aşkabat Büyükelçisi Margrethe Yubber konferanstaki konuşmasında AB’nin eğitim alanındaki çalışmalarından bahsetti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
832TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar