TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Rekord! Italiýada 12 sagatdan köp dyngysyz ýagyş ýagdy

Italiýa 12 sagatdan artyk ýagan ýagyş boýunça Ýewropada täze rekord goýdy. Bu barada “The Watchers” neşiri habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, Liguriýada 12 sagadyň içinde 740,6 millimetr ýagyş ýagyp, bu Ýewropanyň şol wagtdaky ýagyş mukdary boýunça täze rekorddyr. Bu ýylyň dowamynda sebitdäki ortaça ýagyşyň ýarysyndan köpüsini düzýär.

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

 

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle