TEHNOLOGIÝA

“Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

Hytaýyñ belli “Realme” kompaniýasy satuwa özüniñ täze 8 önümini hödürlemek isleýär. Önümleriñ resmi tanyşdyrylyşy 25-nji maýda geçiriler. Bu tanyşdyrylyş onlaýn geçiriler. Köpçülige hödürlenjek täze önümleriñ biri “Blade Runner” atly akylly telefon bolar. Soñra bolsa 1,4 dýumly “Realme Watch” akylly sagady çykar. Şeýle hem maý aýynyñ soñunda ulanyjylar 43 dýuýmly “Realme TV” telewizorynyñ çykmagyna garaşýarlar.

Bu dabarada “Realme X3 SuperZoom” akylly telefony hem tanyşdyrylar. Telefonda “Snapdragon 855 Plus” ýerleşdiriler we onuñ batareýasy 4200 Am barabar bolar. “Realme” birnäçe dürli önümlerini, şol sanda kabelsiz gulaklygyny hem hödürlär.

Ýene-de okaň

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt

Emeli aňyň giň mümkinçilikleri: tekstden wideo taýýarlamak

Türkiýäniň ilkinji astronawty gaýdyp geldi

Türkmenistanda GPON tehnologiýasy işjeň ornaşdyrylýar

Türkmenistan «Airbus» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Gazagystan Türkmenistan bilen serhetdäki gümrük nokatlaryny döwrebaplaşdyrar