SPORT

Real Eden Hazard bilen şertnamasyny bes etdi

Belgiýaly Real Madrid toparynyň oýunçysy Eden Hazard taraplaryň özara ylalaşygy bilen klub bilen şertnamasyny ýatyrdy. Bu barada Realyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Hazardyň Real Madrid bilen şertnamasy 2024-nji ýyla çenli işleýärdi. Hazard klubyň şertnamany ýatyrmak baradaky başlangyjyny goldady we şertnama ýatyryldy.

The Athletiс-iň habaryna görä, Hazard karýerasyny soňlamagy göz öňünde tutýar. Häzir Belgiýaly futbolçy 32 ýaşynda.

Real Madrid bilen dört möwsümde Hazard El Klasiko gatnaşman ýedi pökgi geçirdi. Bu möwsüm, ähli ýaryşlarda Real üçin on oýun oýnap, iki asist berdi.

Ol Real Madrid tarapyndan 2019-njy ýylda Çelsiden 115 million funt sterlinge satyn alyndy we Patyşa kluby bilen sekiz baýraga eýe boldy.

Ýene-de okaň

“Arkadag” toparynyň ýeňlişsiz ýoly dowam edýär

Türkmen türgeni Aziýa oýunlarynda bürünç medal gazandy

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkiýäniň milli ýygyndysyna täze tälimçi bellendi