TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Raýan Reynoldsyň meşhur filmleri

Dört doganyň iň kiçisi hökmünde 1976-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Kanadanyň Wankuwer şäherinde doglan Raýan Reynolds karýerasyna 2004-nji ýylda “Blade Trinity” filmi bilen başlady. Soňky ýyllarda ol “Marvel’s Deadpool” bilen bütin dünýäde meşhurlyk gazanan köp sanly filmde baş keşbi janlandyrdy. Meşhur ýyldyz 2 çaganyň atasydyr.

Raýan Reynolds filmlerinden …

 1. Lonesome Dove: The Outlaw Years (1995)
 2. Ýetginjek jadygöýi Sabrina (1996)
 3. Iki ýigit, bir gyz we pizza house (1998)
 4. Kampusdaky uly haýwan (2000)
 5. Gözleýjiniň tölegi (2001)
 6. Wan Waýlder (2002)
 7. Sygyr satyn almak (2002)
 8. Gaýynlar (2003)
 9. Blade: Trinity (2004)
 10. The Amityville Horror (2005)
 11. Diňe dostlar (2005)
 12. Garaşmak … (2005)
 13. Elbetde, Belki (2008)
 14. Bulam-bujarlyk teoriýasy (2008)
 15. Adventureland (2009)
 16. Kagyz adamy (2009)
 17. Teklip (2009)
 18. Jaýlanan (2010)
 19. Ýaşyl çyra (2011)
 20. Üýtgeşiklik (2011)
 21. Howpsuz jaý (2012)
 22. Sesler (2014)
 23. Altyn aýal (2015)
 24. Self/less (2015)
 25. Missisipi Grind (2015)
 26. “Deadpool” (2016)
 27. Jenaýatçy (2016)
 28. Durmuş (2017)
 29. Gitmanyň janpenasy (2017)
 30. Raýan Reynolds / Pokemon Detektiw Pikaçu (2019)

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle