TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ralli: ikinji tapgyr başlandy, üçünji tapgyr Türkmenistanda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde Dünýä ralli çempionaty ― 2019-yň ikinji tapgyrynyň ýaryşlaryna badalga berildi. 29-njy gezek geçirilýän dünýä çempionatyna bu ýyl 34 döwletden ýüzlerçe ekipaŽ gatnaşýar.

Bäş tapgyrdan ybarat bolan dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynyň ýaryşlary Ýas marina gara ýolundan başlap, BAE-niň çölleri bilen dowam edýär. Ýaryş 4-nji aprelde tamamlanar. Ikinji tapgyryň jemi uzynlygy 2006 kilometrden gowrak bolar.

Dünýä çempionatynyň birinji tapgyry 21 ― 26-njy fewral aralygynda Katarda geçirilipdi. Üçünji tapgyrda bolsa dünýä çempionaty güneşli Türkmenistanyň myhmany bolar. Ýene-de Amul ― Hazar ugry boýunça geçiriljek ýaryş maý aýynda ýaýbaňlandyrylar. Dünýä çempionaty jemi 5 tapgyrdan ybarat bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle