TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Rafaeliň 500 ýyllygy mynasybetli sergi guraldy

ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäheriniň Milli sungat galereýa muzeýinde Rafaeliň 500 ýyllygy mynasybetli sergi guraldy. Alymlaryň çaklamalaryna görä, onuň ömri 37 ýyla barabar bolsa-da, birnäçe ajaýyp sungat eserlerini döreden şahsyýet hökmünde bütin dünýäde giňden tanalýar. Bu sergide Rafaeliň naýbaşy eserleri ýerleşdirildi. Bu bolsa, sungat muşdaklarynda ýakymly täsir galdyrdy. Bu sergi ussat suratkeşiň hatyrasyna dürli ýurtlarda guraldy.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze multfilmini hödürleýär

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Teswirle