DÜNÝÄ

Putine “Belarus” kysymly traktor sowgat edildi

Şu gün Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygy geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa baran Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli “Belarus” kysymly traktor sowgat berdi.

Žurnalistler Belarusyň Prezidentinden “Eger syr däl bolsa, nähili sowgat getirdiňiz” diýip soradylar.

Ol hem “Traktor” diýip jogap berdi.

Belarusyň Prezidenti “Belarus” markaly iň gowy traktory getirendigini belledi.

Ýene-de okaň

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

Kapadokiýada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýadaky ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar