TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Prezidenti Ilham Aliýew Täjigistanda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan döwletine amala aşyrjak resmi saparynyň öňüsyrasynda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bur ýurtda saparda bolar. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi.

Ilham Aliýewiň saparynyň çäklerinde Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşygy bolar. Duşuşykda ikitaraplaýyn gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşylar.

Gepleşikleriň çäklerinde Täjigistan bilen Azerbaýjanyň arasynda birnäçe täze resminamalaryň gol çekilmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle