DÜNÝÄ

Prezident Ärdogan 3 iri halkara foruma gatnaşar

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan üç sany uly halkara çäresine gatnaşar.

Hususan-da, Türkiýäniň Prezidenti 3-4-nji iýulda Astanada geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň sammitine gatnaşar.

Mundan başga-da, Prezident Ärdoganyň 6-njy iýulda Azerbaýjanyň Şuşa şäherinde geçiriljek Türki Döwletleri Guramasynyň resmi däl sammitine gatnaşmagyna garaşylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkiýäniň Prezidenti 9-11-nji iýul aralygynda NATO guramasynyň liderleriniň sammitine gatnaşmak üçin Waşington şäherine sapar bilen barar.

Iýul aýyndaky wakalaryň çäginde Prezident Ärdoganyň daşary ýurtly kärdeşleri bilen köp ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy