TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Premier liganyň” 2020/21 möwsümiň senenamasy yglan edildi

Sport muşdaklary oýunlaryň haçan başlajakdygy barada yzygiderli gyzyklanýarlar. Ynha, bu gün hem olara ýene bir hoş habar gelip gowuşdy. Ýagny, Angliýanyň “Premier Ligasynyň” başlajak senesi şu gün doly mälim edildi..

“Premier ligada” şu gün 2020/21 möwsüminiň meýilleşdirilen seneleri mälim edildi. Täze möwsüm 12-nji sentýabryň dynç güni başlar we 23-nji maý ýekşenbe güni tamamlanar. “Premier liganyň” 380 oýunlarynyň hemmesiniň maglumatlaryny düzmek tertibi 21-nji awgustdan gijä galman sport muşdaklaryna ýetiriler.

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatyny rus teleýaýlymdan görmek bolar

Çempionlar ligasy: “Barselona” ýeňildi

Türkmenistan Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

Teswirle