TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Pirlonyň 1-nji, “Ýuwentusyň” 9-njy Superkubogy

Italiýanyň güýçli toparlaryndan “Ýuwentus” topary 9-njy gezek ýurduň naýbaşy kubogyny gazandy. Italiýanyň Superkubogyny gazanmak ugurndaky ýaryşyň finalynda “Ýuwentus” bilen “Napoli” toparlary duşuşdy.

“Ýuwentus” topary Kristiano Ronaldonyň hem-de Alwaro Moratonyň gollary bilen kubogy gazandy. Bu toparyň tälimçisi Andrea Pirlo bolsa tälimçilik wezipesindäki ilkinji kubogyny gazandy.

“Ýuwentus” topary Italiýanyň Superkubogyny 9-njy gezek gazandy. Bu arzyly kubogy “Milan” topary 7 gezek, “Napoli” topary 2 gezek gazanypdy.

Mälim bolşy ýaly, “Ýuwentus” topary 2019-2020-nji ýyllarda “Seria A” çempionatynda çempion bolupdy. “Napoli” topary bolsa Italiýanyň Kubogyny gazandy.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

Ýene-de okaň

Konor Makgregor dolanyp gelýär

Ronaldo täze toparyndaky ilkinji goluny geçirdi

Messi Ronaldonyň rekordyny täzeledi

Teswirle