Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Iňlis dilini aňsat we gyzykly öwrenmäge mümkinçilik döredýän Makul Sözlük Platformy ýene bir hyzmaty ýola goýýar. Iňlis dilinde iň köp ulanylýan 200 sany Phrasal  verbs (frazalogizmler) ýagny Durnukly Söz düzümleri Iňlis we Türkmen dillerinde Size ýetirilýär. Bu Phrasel  verbs-ler şeýle hem sözlem içinde mysallar bilen her iki dilde hem düşündirilýär. … Continue reading Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri