No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 5:16
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

  • Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi ýokanç keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir.
  • Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin her bir adam, ylaýta-da, çagalar arassaçylyk düzgünlerbedeini berjaý etmeli.
  • Dürli oýnawaçlary oýnanyňyzdan soň, sabyn bilen elleriňizi ýuwmalydyr.
  • Her gezek daşardan geleniňizde, naharlanmazdan öň we soň elleriňizi sabynlap ýuwmagy endik edinmeli.
  • Beden arassalygyny berjaý etmegiň düzgünleri çaga terbiýesinde uly orun eýeleýär.
  • Nahar taýýarlanmazdan, çagany naharlamazdan we nahar edinmezden öň maşgala agzalarynyň ählisi sabyn bilen ellerini ýuwmalydyr.
  • Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmagy endik edinmeli.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagyny ösdürer

2020-nji ýylyň 9-njy iýulynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň ilkinji duşuşygy...

Lowren “Zenite” geçip biler

Angliýanyň çempiony “Liwerpul” toparynyň horwat goragçysy Deýan Lowreniň Russiýanyň çempiony  “Zenit” toparyna geçip biler. Bu barada sport neşirleri habar berýär. Horwat goragçy erkin agent...

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy : Ertir Brifing bolar

Türkmenistana iş sapary bilen gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň gatnaşmagynda ertir, ýagny, 15 Iýul 2020 senesinde brifing geçiriler. Bu brifinge...

“Realyň” çempionlygyna 2 utuk galdy

Koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden badalga alan Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlarynda çempionlar mälim bolup başlady. Germaniýada “Bawariýa”, Angliýada 30 ýyldan soňra...