Petronas, Türkmenistan ile işbirliğini arttırmak istiyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 7-8 Kasım tarihlerinde Malezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bu ülkenin petrol devi Petronas şirketi Başkanı Datuk Zulkifli Wan Ariffin’I kabul etti. Görüşme, Sayın Devlet Başkanı’nın Malezya ziyareti çerçevesinde konakladığı Shangri La otelinde gerçekleşti.

 Petronas şirketi Başkanı Ariffin, Türkmenistan ile gelecekte de işbirliğini arttırmak istediklerini ve bu ülkede özellikle enerji alanında önemli işbirliği tecrübesine sahip olduklarını kaydetti.

Sayın Devlet Başkanı, Malezya’nın dev enerji şirketinin iki ülke ekonomik münasebetlerinin güçlendirilmesine katkılarının büyük olduğunu söyledi. Söz konusu şirket, Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki enerji yataklarının araştırılmasına ilk katılan yabancı şirketlerin birisidir. 

Görüşmede, taraflar uzun vadeli ve karşılıklı çıkar doğrultusunda bundan sonraki dönemde yapılacak işbirliği konularını değerlendirdi.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Türkmenistan ile Malezyalı Petronas şirketinin arasında önemli işbirliği alanlarının birisi de Türkmen öğrencilerinin yetiştirilmesidir. Şirket, kendi üniversitesinde Türkmenistan’ın petrol ve doğal gaz sektörü için kalifiyeli eleman yetiştiriyor. Petronas Teknoloji Üniversitesi’ne çok yıllardan beri Türkmen öğrencileri eğitime gönderiliyor.

Sayın Devlet Başkanı, 2011 yılında Malezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Petronas Teknoloji Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştü. Petronas dünyanın en büyük petrol şirketlerindendir.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar