TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Petronas Charigali : Hazaryň Türkmen bölegine 11 milliard dollar

Bilermenler Hazaryň türkmen böleginiň ýataklary boýunça gorlarynyň nebitiň we kondensatyň 12,1 milliard tonna, şeýle hem tebigy gazyň 6,1 trillion kub metre barabardygyny çaklaýarlar.

Häzirki wagtda bu ýerde «Petronas Charigali (Türkmenistan)» (Malaýziýa) kompaniýasy işleýär. Bu kompaniýa «Blok-I» çäginde uglewodorod serişdelerini gözlemek we çykarmak işlerini amala aşyrýar. TDH teswrinde bellenişine görä, şol ýerde seýsmiki gözleg işleriniň toplumy ýerine ýetirildi, gözleg, baha beriş we ulanyş guýularynyň onlarçasy burawlandy, çig mala baý bolan «Magtymguly» we «Diýarbekir» ýataklary ulanylýar.

CNPC : Türkmenistana 8,3 milliard dollar maýa goýum

Türkmen tebigy gazy Russiýa iberilýär

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle