TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Pekin-2022: medal sanawynda Germaniýa öňde

Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde dowam edýän gyşky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Häzirki wagtda medal sanawynda Germaniýa öňde barýar. Şu güne çenli 54 altyn, 54 kümüş we 54 bürünç jemi 162 medal türgenlere gowşuryldy.

Ýurt altyn kümüş bürünç jemi
1 Germaniýa 7 5 0 12
2 Norwegiýa 6 3 5 14
3 ABŞ 5 5 1 11
4 Niderlandlar 5 4 1 10
5 Şwesiýa 5 2 3 10
6 Awstriýa 4 6 4 14
7 Russiýa 3 4 6 13
8 Hytaý 3 3 1 7
9 Italiýa 2 5 4 11
10 Ýaponiýa 2 2 4 8
11 Sloweniýa 2 1 2 5
12 Şweýsariýa 2 0 5 7
13 Fransiýa 1 5 0 6
14 Kanada 1 4 8 13
15 Finlýandiýa 1 1 2 4
16 Аwstraliýa 1 1 1 3
17 Günorta Koreýa 1 1 1 3
18 Çehiýa 1 0 1 2
19 Täze Zelandiýa 1 0 0 1
20 Slowakiýa 1 0 0 1
21 Belarus 0 1 0 1
22 Ispaniýa 0 1 0 1
23 Wengriýa 0 0 2 2
24 Belgiýa 0 0 1 1
25 Latwiýa 0 0 1 1
26 Polşa 0 0 1 1

 

13-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Katar-2022: Messi ýoluna dowam edýär

Fransiýa pleý-off tapgyryna çykan ilkinji ýygyndy

Teswirle