TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Pekin-2022: Medal alan ýurtlaryň sanawy

Hytaýyň Pekin şäherinde dowam edýän gyşky Olimpiýa oýunlarynda häzire çenli 39 altyn, 39 kümüş we 39 bürünç jemi 117 medal türgenlere gowşuryldy. Häzirki wagtda medal sanawynda Germaniýa öňde barýar.

Şeýle hem rus türgende doping ýüze çykandygy mälim edilip, Russiýanyň figuralaýyn typmak ýaryşynda gazanan altyn medalyny yzyna almak babatda netije garaşylýar.

Ine, sanaw şeýle:

Ýurt Altyn Kümüş Bürünç Jemi
1 Germaniýa 5 3 0 8
2 Norwegiýa 4 2 4 10
3 Şwesiýa 4 1 2 7
4 ABŞ 3 5 1 9
5 Niderlandlar 3 3 1 7
6 Hytaý 3 2 0 5
7 Аwstriýa 2 4 4 10
8 Italiýa 2 4 1 7
9 Russiýa 2 3 6 11
10 Sloweniýa 2 1 2 5
11 Fransiýa 1 5 0 6
12 Кanada 1 2 5 8
13 Ýaponiýa 1 2 4 7
14 Şweýsariýa 1 0 3 4
15 Аwstraliýa 1 0 1 2
16 Günorta Koreýa 1 0 1 2
17 Täze Zelandiýa 1 0 0 1
18 Slowakiýa 1 0 0 1
19 Çehiýa 1 0 0 1
20 Belarus 0 1 0 1
21 Ispaniýa 0 1 0 1
22 Wengriýa 0 0 2 2
23 Polşa 0 0 1 1
24 Finlýandiýa 0 0 1 1

 

 

“Samsung” täze smartfonlaryny tanyşdyrdy

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle