TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 12-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda

13-nji iýunda «Gelinler», 19:00-da.

14-nji iýunda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda

13-nji iýunda «Toýumyza gel, toýumyza», 19:00-da.

14-nji iýunda «Simfoniki orkestriň konserti», 19:00-da

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

13-nji iýunda «Gyzaryp ýaşan şapak», 19:00-da.

14-nji iýunda «Oýun bir, maza iki», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

12-nji iýunda «Atsyz ýyldyz», 19:00-da.

13-nji iýunda «Dýuýmjagaz», 12:00-da, «Bäş agşam», 19:00-da.

14-nji iýunda «Prostokwaşinoly üçler», 12:00-da, «Wah, gara gözler», 19:00-da.

Türk­me­nis­ta­nyň Mol­la­ne­pes adyndaky talyplar teatrynda

13-nji iýunda «Söýgi bar ýerinde», 19:00-da.

14-nji iýunda «Ýediň enesi», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

13-nji iýunda «Taýharjyk», 12:00-da, «Gurjakgyz», 19:00-da.

14-nji iýunda «Maşa we aýy», 12:00-da, «Iň hezil gün», 19:00-da.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde

13-nji iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

14-nji iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 16:00-da.

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle