Pasport resmileşdirmek üçin gerekli resminamalar

Pasport resmileşdirmek üçin Türkmenistanyň raýatlaryndan talap edilýän resminamalar: 16 ýaşa ýetip ilkinji gezek pasport alýan raýatlar üçin: Dogluş hakynda şahadatnama. Ene-atasynyň ýa-da ýeke-täk enesiniň, atasynyň pasporty we nusgasy. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby. Pasport bermek barada Görnüş-1 belgili arza we ýazga goýmaklyk üçin gelmekligiň salgy ýazmajy (pasport birliginde ýerinde … Continue reading Pasport resmileşdirmek üçin gerekli resminamalar