Parklara Özbekistan’ın Merhum Devlet Başkanının Adı Verilecek

Beyin kanaması sonucunda vefat eden Özbekistan Devlet Başkanı merhum İslam Kerimov’un ismi, Türkmenistan’daki parklara ve meydanlara verilerek yaşatılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 3-4 Eylül Kırgızistan ziyaretini iptal ederek, Özbekistan’ın birinci ve kurucu Devlet Başkanı merhum İslam Kerimov’un vefat etmesi dolayısıyla bu ülkedeki cenaze törenine katıldı.

2 Eylül tarihinde beyin kanaması sonucunda hayata gözlerini yuman 79 yaşındaki İslam Kerimov için doğduğu kent Semerkant’ta düzenlenen cenaze töreninde konuşan Sayın Devlet Başkanı, Özbekistan’ın birimci Devlet Başkanı İslam Kerimov’un zamansız ölümü ile çok derinden üzüldüklerini söyledi.

İslam Kerimov’un gerçek bir vatansever ve olağanüstü bir siyasetçi ve devlet adamı olduğunu söyleyen Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, onun liderliğinde Özbekistan’ın büyük başarılara imza attığını belirtti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

İslam Kerimov’un Türkmenistan ile Özbekistan münasebetlerinin geliştirilmesine büyük rol oynadığını belirten Sayın Devlet Başkanı, kendilerini çok sevdiklerini ve İslam Kerimov’un Türkmenistan’ın fahri Ak Sakallı unvanına sahip olduğunu ifade etti.

Sayın Devlet Başkanı, Türkmenlerin Özbekistan’ın en yakın dostu olduğunu belirterek, bugün onların yaşadığı üzüntüyü içtenlikle paylaştıklarını, İslam Kerimov’un ismini Türkmenistan’ın başkenti olmak üzere bütün bölgelerindeki parklarda ve meydanlara yaşatacaklarını söyledi.

3 gün yas ilan edilen Özbekistan’daki cenaze törenine, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan cumhurbaşkanı, Rusya, Belarus, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan başbakan, Çin, Güney Kore, Ukrayna gibi ülkeler başbakan yardımcısı düzeyinde temsil etti.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar