TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Pakistanyň ozalky Prezidenti aradan çykdy

Pakistan Yslam Respublikasynyň ozalky Prezidenti Perwez Muşarraf aradan çykdy. 79 ýaşynda aradan çykan syýasatçy köp wagtdan bäri Dubaý şäherinde bejergi alýardy.

Perwez Muşarraf 1999-njy ýylda Pakistanyň Prezidenti bolupdy. Ol 7 ýyl ýurdy dolandyryp, şondan soňra wezipesini tabşypdy.

General derejesine eýe bolan Perwez Muşarraf soňra Dubaýda ýaşap, şol ýerde bejergi alypdy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň wise-başlygy hökmünde işini dowam etdirýär

Ata Watan Eserleri

BMG-niň merkezinde Halkara Nowruz güni bellendi

Rumyniýada Halkara Nowruz güni bellendi

Teswirle