SPORT

Özüni «Ferrari» bilen köşeşdirdi

Futbol ýyldyzy Kriştianu Ronaldu bolsaň, özüňe «Ferrari» bilen göwünlik bermek täsinlik däl. Portugaliýaly ýyldyz hut şeýle hem etdi…

«Ýuwentusyň» Italiýanyň çempionatyndaky soňky duşuşygynda «Milandan» 0:3 hasabynda ýeňlendigini habar beripdik. Ronaldu bu duşuşykdan soňky türgenleşige gatnaşmady-da, «Niredesiň, «Ferrari»?» diýip, ýola düşdi. Özi-de ýeke gitmedi.

10-njy maýdaky türgenleşiklere gatnaşmadyk ýyldyz futbolça klubyň prezidenti Andrea Anýelli bilen direktorlar geňeşiniň başlygy Jon Elkan hem goşuldy.  

Soň näme bolandyr öýdýäňiz? «Calciomercato» neşiriniň ýazmagyna görä, Ronaldu özüne «Ferrari» satyn aldy…

Hytaý-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriň duşuşygy geçirildi

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Sanjar Abdirahmanow ýarym finalda

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: türkmen türgenleriniň ilkinji ýeňişleri

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: dünýä çempionatynyň ilkinji tutluşyklary geçirilýär