SPORT

Özbek futbolçylary ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Özbegistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Olimpiýa oýunlarynda çykyş etmek hukugyna eýe boldular. 23 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda geçirilýän Aziýa çempionatynyň ýarym finalynda Özbegistanyň ýygyndysy Indoneziýanyň ýygyndysy 2:0 hasabynda utdy.

Şeýlelikde, Özbegistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa çempionatynyň finalyna çykdy we şu ýylyň tomsunda Fransiýanyň paýtagty Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak hukugyna eýe boldular.

Özbegistanyň ýygyndysy ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynda çykyş ederler. Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem ýurduň ýaşlar ýygyndysyny bu gazanan üstünligi bilen gutlady.

– Ýurdumyzyň sport janköýerleri, köpmilletli halkymyz Özbegistanda futbol taryhynda gazanylan bu ilkinji ajaýyp ýeňşi uly şatlyk bilen kabul etdiler. Bu biziň köpden bäri arzuw edip gelýän arzuwymyzdy. Täze Özbegistanyň ýaşlary, bu arzuwyň hasyl bolandygyna buýsanmaga hakyňyz bar – diýip, döwlet Baştutany öz gutlagynda beýan etdi.

Ýene-de okaň

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri

Garet Sautgeýt Angliýanyň tälimçisi wezipesinden gitdi

“Real Madrid” topary Kilian Mbappeni tanyşdyrdy

Ata Watan Eserleri

Messi iň köp kubok gazanan futbolçy boldy

“Zenit” topary 5-nji gezek Russiýanyň Superkubogyny gazandy

Türkmen türgenleri 6 aýda 361 medal gazandy