TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Özbegistanyň wekili türkmen karbamidini satyn aldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Özbegistanyň wekili “B” kysymly karbamid satyn almak barada geleşik baglaşdy. Bu barada biržanyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

“Marykarbamid” zawodynda öndürilen mineral dökünleriň bir tonnasynyň bahasy $442,50 diýlip bahalandyryldy, bu bolsa öňki söwdalardaky bilen deňeşdirilende 2,7% arzandyr.

Jemi 5 müň tonna karbamid eksporta iberiler. Geleşigiň umumy bahasy $2,2 million deň boldy.

Ýene-de okaň

Owganystan Türkmenistandaky ilçihanasyna söwda attaşesini belledi

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Teswirle