SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Özbegistanyň hususy awiakompaniýasynyň uçary Türkmenabatdaky ilkinji gonuşyny amala aşyrdy

Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň hyzmatdaşlarynyň hataryna Özbegistanyň «MY Freighter» hususy awiakompaniýasy hem goşuldy. Ýakynda bu awiakompaniýanyň ýük uçary welaýat merkezindäki halkara howa menzilinde täjirçilik maksatly ilkinji gonuşyny amala aşyrdy.

«MY Freighter» Özbegistanda döredilen ýük kompaniýasydyr. Kompaniýa ilkinji uçaryny mundan iki ýyl ozal ― 2022-nji ýylda satyn aldy. Şondan bäri bu kompaniýa Özbegistan bilen daşary ýurtlaryň arasynda söwda gatnaşyklaryny ýola goýmak işine goşant goşup gelýär.

Şu gezekki gonuşyň maksady hem söwda gatnaşyklaryny dowam etdirmek bilen baglydyr. Kompaniýa degişli «Boeing 747-200» kysymly ýük uçary bilen onlarça tonna ýük goňşy döwlete eksport edildi we Türkmenistana getirildi.

Özbegistan ýurdumyzyň duldegşir goňşusy bolmak bilen bir hatarda, iň ýakyn hyzmatdaşlarynyň hem biridir. Geçen ýyl iki döwletiň arasyndaky söwda dolanyşygy 1 milliard amerikan dollaryndan geçdi.

Ýene-de okaň

BAE we Müsür 35 milliard dollarlyk syýahatçylyk zolagy gurar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: arzanlandylan biletleriň bahalary

Ata Watan Eserleri

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: 4 ugur boýunça biletleri arzanladýar

Ilçi Ferrari: Aşgabat-Milan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawlary ýola goýlar

Aşgabat-Jidda aralygyna ilkinji ýolagçy uçary gatnawyny ýerine ýetirdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Kuala-Lumpura ilkinji uçuşy ýerine ýetirdi

Ata Watan Eserleri