Özbegistandan oba hojalyk tehnikalary we himiýa önümleri satyn alnar

Türkmenistan Özbegistan Respublikasyndan oba hojalyk gurallaryny, traktor tirkeglerini hem-de himiýa önümlerini satyn almagy göz öňünde tutýar. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz zbegistan Respublikasyndan oba hojalyk gurallaryny, traktor tirkeglerini hem-de himiýa önümlerini satyn alynmagy babatdaky degişli resminamalara gol çekdi. Şol resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy … Continue reading Özbegistandan oba hojalyk tehnikalary we himiýa önümleri satyn alnar