Özbegistanda prezident saýlawlary geçirilýär

Özbegistan Respublikasynda prezident saýlawlary geçirilýär. Ýurduň häzirki Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen bir hatarda 5 dalaşgär ýurduň iň ýokary döwlet wezipesine dalaş edýär. Ir säherden Özbegistanyň wagty bilen 08:00-da saýlaw uçastoklary açylyp,ýurduň raýatlary ses bermek işine gatnaşyp başlady. Ses bermek işi Özbegistan wagty bilen 20:00-da tamamlanýar. Ýurduň çäginde 10 müňden gowrak … Continue reading Özbegistanda prezident saýlawlary geçirilýär