SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Özbegistana “Pfizer-BioNTech” sanjymy getirildi

Özbegistan Respublikasyna ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan bölünip berlen “COVAX” maksatnamasynyň çäklerinde “Pfizer-BioNTech” sanjymynyň 1 million 200 müň dozasy getirildi. Bu barada özbek metbugatynda habar berildi.

– Biziň hemmämiz COVID-19-a garşy göreşde global raýdaşlygyň şaýady bolýarys we berlen goldaw üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris – diýip, Özbegistan Respublikasynyň sanitariýa-epidemiologiýa we jemgyýetçilik saglygy gullugynyň başlygy Bahodyr Ýusupaliýew belläp geçdi.

Gelen sanjymlar ýurduň lukmançylyk edaralaryna paýlanar. COVAX mkasatnamasynyň çäklerinde golaý wagtda ýurda ýene-de sanjymlaryň gelmegine garaşylýar. Bu maksatnama, ähli ýurtlary howpsuz we täsirli sanjym bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Özbegistanda “ZF-UZ-VAC2001”, “AstraZeneca”, “Sputnik V” we “Moderna” sanjymlary ulanýar.

 

ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň sammiti

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar