DÜNÝÄ

Özbegistan Gyrgyzystana kömek iberer

Özbegistanyň daşary işler ministri Bahtiýor Saidow bilen Gyrgyzystanyň daşary işler ministri Žeenbek Kulubaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Özbek tarapy Özbegistanyň Prezidentiniň Gyrgyzystana Bişkek şäherindäki ýylylyk elektrik bekedinde emele gelen adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli zerur bolan kömegi bermek baradaky tabşyrygyny habar berdi.

Hususan-da, özbek tarapy ynsanperwer kömegi hökmünde Andijandan suwuklandyrylan gazy Oş şäherine iberjekdigini mälim etdi.

Gyrgyz tarapy öz gezeginde özbek tarapyndan ynsanperwer kömegi üçin minnetdarlygyny bildirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi