BIZNES

Özbegistan, Gazagystan we Gyrgyzystan bilelikde gidroelektrik stansiýasy gurar

Özbegistan, Gazagystan we Gyrgyzystan Kambarata gidroelektrik stansiýasynyp gurluşygy barada şertnama baglaşdy. Bu resminama Awstriýanyň paýtagty Wena şäherinde geçirilen Gyrgyzystanyň halkara energetika maýa goýum forumynyň çäginde gol çekildi.

Forum, Bütindünýä banky toparynyň goldawy bilen Gyrgyzystanyň Ministrler Kabineti tarapyndan gurnaldy. Foruma Özbegistanyň energetika ministri Jurabek Mirzamahmudow hem gatnaşdy.

Foruma Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Awstriýanyň, Fransiýanyň, Saud Arabystanynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Ýewropa Bileleşiginiň we birnäçe halkara maliýe guramalarynyň wekilleri bilen bir hatarda 200-e golaý wekiliýet gatnaşdy.

Ylalaşyga laýyklykda taraplar gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri bilen bir hatarda energetika pudagynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we Kambarata gidroelektrik stansiýasy taslamasynda suw we energiýa çeşmelerini ulanmak üçin özara kabul ederlikli mehanizmleri döretmek barada ylalaşdylar.

Ýene-de okaň

Rus ilçisi: tebigy gaz pudagynda rus-türkmen hyzmatdaşlygy ileri tutulýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” halkara forum we sergi geçiriler

Watan harmanyna 2100 tonnadan gowrak pile tabşyryldy

Wenada bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 12-nji mejlisi geçirildi

Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan demirýoly boýunça ylalaşyga gol çekildi

Hytaý “Airbus” kompaniýasyndan 100 uçar satyn alar