TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Öz-özüni dolandyrýan gämi Atlantikany geçer

Soňky ýyllarda awtoulag öndürijiler we tehnologiýa kompaniýalary sürüjisiz ulaglary işläp düzmek üçin köp tagalla etdiler. Şu hepdäniň dowamynda IBM kompaniýasy bilen Beýik Britaniýanyň “Promare” haýyr-sahawat guramasy sürüjisiz gämiler üçin nawigasiýa ulgamyny synagdan geçirmäge taýýarlyk görýändiklerini mälim etdi. Bu ugurda 2 ýyla golaý iş edildi.

Açyk deňizde nawigasiýa ulgamynyň işleýiş ulgamyny emeli aň bilen dolandyrmak göz öňünde tutulýar. “Mayflower” gämisine bu ulgam ornaşdyrylar. “Mayflower” 400 ýyl mundan ozal iňlis  raýatlarynyň Demirgazyk Amerika giden ilkinji gämilerinden biriniň adyny göterýär.

Tehnologiýa nukdaýnazaryndan soňky 400 ýylda bolup geçen üýtgeşmeler, adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak we olara peýda getirmek maksady bilen amala aşyryldy.

Öz-özüni dolandyrýan gämi Atlantika ummanyny 2 hepdede geçer. Gün we ýel energiýasyndan peýdalanylar. Şeýle hem ätiýaçda dizel generatory hem enjamlaşdyrylar.

Synaglaryň üstünlikli tamamlanmagy öz-özüni dolandyrýan gämileriň mundan beýläk-de ösmegine itergi berer diýlip garaşylýar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle