Otly gatnawlary ýola goýulýar

Şu ýylyň 20-nji maýyndan Aşgabat bilen welaýatlaryň arasynda ýolagçy otly gatnawlary ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasyndaky gatnaw tertibinde görkezilipdir. Ilkinji gatnaw ertir, ýagny 20-nji maýda Aşgabat-Türkmenbaşy ugry boýunça amala aşyrylar. Bu ugurdaky gatnawlar her gün ýerine ýetiriler. Otly gatnawlarynyň biletlerini kassalardan hem-de onlaýn … Continue reading Otly gatnawlary ýola goýulýar