MEDENIÝET

«Oskaryň» dalaşgärleri yglan edildi

Kino sungatynyň iň abraýly baýraklarynyň biri bolan «Oskara» 2021-nji ýyldaky dalaşgärler yglan edildi.

Deslapky maglumatlara görä, režissýor Hloýa Çžaonyň «Migrantlaryň ýeri», Florian Zelleriň «Ata», Dewid Finçeriň «Mank», Şaki Kingiň «Iuda we gara missiýasy», Li Aýzek Çunnyň «Minari», Emirald Fenneliň «Umyt berýän gyz», Darius Marderiň «Metal daşamak», aaron Sorkiniň «Çikago ýedigiliniň üstünden arz» filmleri «Iň gowy film» urgy boýunça dalaşgär görkezildi.

Iň gowy režissýorlyk işi üçin bolsa Hloýa Çžao, Emirald Fennel, Tomas Winterberg, Dewid Finçer we Li Aýzek Çun bäsleşer.

Iň gowy erkek keşbi üçin Entoni Hopkins («Ata»), Riz Ahmad («Metal daşamak»), Gari Oldman («Mank»), Stiwen Ýen («Minari») hem-de ýakynda aradan çykan Çedwik Bouzman («Ma Reýni: blýuzyň enesi») dalaşgär görkezildi.

Frensis Makdormand, Wanessa Kirbi, Keri Malligan, Wiola Dewis we Andra Deý iň gowy zenan aktrisa gowşuryljak baýraga dalaş ederler.

«Oskar» baýraklarynyň 93-nji gowşurylyşy 25-nji aprelde bolar.

 

Dünýäniň iň gymmat tölegli ýollary

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi