JEMGYÝET

Orta Asya-Hindistan-Afganistan Bakanlar toplantısı

12-13 Ocak 2019 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde "Orta Asya – Hindistan – Afganistan" formatında bu ülkelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantısı gerçekleştirilecek.

Son dönemde Afganistan’ın kalkınması için çaba gösteren bölge ülkeleri, Afganistan’ı çeşitli uluslararası projelere ve toplantılara dahil ederek, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

Yeni bir formattaki görüşme, Orta Asya ülkeleri ile Afganistan ve Hindistan münasebetlerini geliştirecek. Bu konu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Afganistan Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani arasındaki telefon görüşmesinde dillendirildi.

Son yıllarda Hindistan hükümeti, Orta Asya ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bununla birlikte, bu amaca ulaşmada başarı büyük ölçüde Afganistan'daki istikrar ve ulaşım bağlantılarının mevcudiyetine bağlıdır. Bu nedenle, Hindistan Afganistan’daki pek çok ulaştırma projelerinde yer aldı. İran’ın Çabahar limanı ile Orta Asya ve Afganistan ticari münasebetlerin arttırılması öngörülmektedir.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär