Orazgül Apbasowa: “Käşgä 60 ýaşa dolanyp barsadym…”

Biziň bu gezekki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA bilen boldy. Bizi özüniň döwletli ojagynda myhman alan halypa “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “atavatan-türkmenistan.com” saýty üçin birnäçe sowallarymyza jogap berdi. – Orazgül ene, haýyşymyzy kabul edip, biziň bilen söhbetdeş bolmaga razylyk … Continue reading Orazgül Apbasowa: “Käşgä 60 ýaşa dolanyp barsadym…”