TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oraza aýynda 1 GB mugt internet

Türkiýe Respublikasynyň ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailoğlu ministrlik bilen operatorlaryň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda 81 million telefon abonentine  1 gigabaýt mugt internet bilen üpjün ediljekdigini mälim etdi. Ministriň aýtmagyna görä, bu düzgün Oraza aýyna degişlidir.

2020-nji ýyl boýunça ykjam aragatnaşyk ulgamyndan peýdalanýan abonentleriň sanynyň 81 milliona ýetendigini mälim eden ministr, häzirki wagtda Türkiýäniň Bilim ministrliginiň EBA ulgamy arkaly okuwçylara teleýaýlym arkaly sapak geçirýändigini, bu babatda ähli hojalyklara 8 gigabaýt internet hyzmatynyň mugt berilýändigini belledi.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle